илјада (имн.) - даде (гл.)

И замислете си, јас имав дадено збор, бев сосем верен - Шчевалевска, три месеци до шеснаесет години � недостигаа, таа е уште во училиште, со неа деведесет илјади даваат.
„МАРГИНА бр. 29-31“ (1996)