ас (имн.) - сум (гл.)

Тоа кај мене не е одмазда, тоа е гол атавизам. Jас сум само напнат лак и сонувам стрели. Ништо друго.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)