ас (имн.) - нема (гл.)

Јас не верувам да те познаат, оти, и мене да не ми кажеа, и ј ас немаше да те позна.
„Парите се отепувачка“ од Ристо Крле (1938)