ма (изв.) - ајде (чест.)

Најмногу од сè би ме разлутило да ми рече некој, ма ајде, ти тоа си го сонувала, сонот ти се надоврзал на раскажувањето на мајка ти, па сега ти се чини како вистина.
„Игбал, мојата тајна“ од Јагода Михајловска Георгиева (2000)