ма (изв.) - американски (прид.)

Странично од Каравангелис е обезглавената статуаа ма американскиот генерал Ван Флит кој им командувал на грчките владини генерали во текот на граѓанската војна.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)