ма (изв.) - ти (зам.)

- Ма ти си сто насто откачена.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)