ма (изв.) - каков (зам.)

Овде сите плутаме на површина, ма какво подземје, демократски гласавме за демократска влада, самите одбравме...
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)
Ма каков Свети Никола, Илија, Павле. Ќе создадиме ние нови светци и нови празници.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)