ма (изв.) - слуша (гл.)

И продолжува Нели Митра ки си оде? Дончото уше сеа не ма слуша, ами ко ки подрасне?
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)