ма (изв.) - нема (гл.)

П. В.: ... Ма нема искричавост и не ме инспирира.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)