ма (изв.) - има (гл.)

- Ма имаше секакви, но тие што беа со мене на факултетот не беа по мој терк.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)