ма (изв.) - даде (гл.)

Ма дај, да бев јас сите и ќе поверуваа. Но, ти?
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)
- Срцка, кажи драгичка! - Ма дај, не ме држи во неизвесност. Кажи ми!
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)
- Ма дај, не тропај глупости. Знаеш дека отсекогаш бил одмерен и разумен. И пред сѐ, многу културен.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)
- Ма дај, тето! За каков миг зборуваш? Зошто си толку таинствена?
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)