ја (зам.) - инсценира (гл.)

„Љубовта ја сметам за вирус“, вели тој, „голема измама што ја инсценирал женскиот род“.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)