ја (зам.) - бие (гл.)

Сега оваа кутра девојка е жигосана, има белег на себе... Ќе ја бие лош глас...
„Јанsа“ од Јован Стрезовски (1986)
Дали заради аголот од кој ја биеше сонцето, или така веќе си беше, изгледаше како да ги изгубила правилните правоаголни димензии.
„Братот“ од Димитар Башевски (2007)
Тврда е земјата не само затоа што ја бијат авиони и топови, ами и затоа што ја бие и човековата несреќа и пизма...
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)