тој (зам.) - искористи (гл.)

Кога направив пауза мислејќи дека цревата веќе нема да ми брмчат, тој искористи можност да се извини за да оди во тоалет.
„Чкртки“ од Румена Бужаровска (2007)