се (зам.) - цица (гл.)

Се молзат, се цицаат, се глодаат...
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)