се (зам.) - експлоатира (гл.)

Време е да се раскрие тој фалш за да се престане да се експлоатира со него.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)