ме (зам.) - искористи (гл.)

Замисли си дека во тој сон ме гледаш како лежам покрај човек кој веќе негде и некогаш ме искористил.
„Желките од рајската градина“ од Србо Ивановски (2010)