ме (зам.) - забрза (гл.)

Давај, ме забрзува пред себе, давај!
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)