кој (зам.) - илјада (имн.)

Каљостро: Вечерва со нас се и вам познатиот угледен граѓанин на околијата Маусдонија, господинот Трифолио и, плус, вам тотално непознатиот господин Оникс, првиот експлицитен алхемичар во нашава емисија, човек кој илјада пати повеќе од нас, бедните драгстор-каубои, знае за целата фармаколошка длабочина на нашите минорни мозочиња.
„МАРГИНА бр. 10“ (1997)