го (зам.) - песок (имн.)

Добро, води, шумете како вода. Однесете го песокот, збришете го од своето дно. Дно?
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
И додека ветрот сѐ посилно фучеше околу нас разбранувајќи го песокот, пустинското дете ме довлечка до клекнатата камила и ме натера да ѝ се качам на грбот.
„Сенката на Карамба Барамба“ од Славко Јаневски (1967)
Израмни го песокот во песочницата што поубаво можеш.
„Крстот камбаната знамето“ од Мето Јовановски (1990)