ги (зам.) - исползува (гл.)

Русија можеше тие поводи да ги исползува ако имаше намера да спроведе реформи и слично. Исто е и со Австрија.
„Солунските атентати 1903“ од Крсте Битоски (2003)
Тој се трудел до максимум да ги исползува солунските атентати заради компромитирање на револуционерното движење.
„Солунските атентати 1903“ од Крсте Битоски (2003)
Солунските атентати властите решиле да ги исползуваат како повод за да истераат, по можност, што поголем број македонско население од Солун.
„Солунските атентати 1903“ од Крсте Битоски (2003)