ги (зам.) - забрза (гл.)

Глигор ги забрза чекорите. Другиот подзастана изненаден и загледан во јакиот врат на Глигора. Потоа се изгуби во мешаницата.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)
Арсо забележа дека Долгиот сега оди слободно исправен. Ги забрза чекорите.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)
И како целта да им било тоа чудо со празни очи на издолжени прозорци, како на тоа место со неколку искршени и безживотни стебла да ги чекал нов и величествен почеток, ги забрзале чекорите.
„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (1990)
Хера! се израдува и ги забрза чекорите.
„Животраг“ од Јован Стрезовски (1995)
Стана и загледувајќи ја подобро, ја препозна: Марија! вика и ги забрза чекорите.
„Животраг“ од Јован Стрезовски (1995)
Ме облазија морници. Влеговме во виулица и ги забрзавме чекорите.
„Пупи Паф во Шумшул град“ од Славко Јаневски (1996)
Даскалов го заобиколи коритото од камен наполнето со вода што се грееше на летното сонце, а потоа, барем така ми се пристори, ги забрза чекорите.
„Синот“ од Србо Ивановски (2006)
Еразмо ги забрза чекорите кон групата луѓе.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)
Сето тоа било причина балканските држави да ги забрзаат преговорите за склучување на сојуз.
„Џебна историја на македонскиот народ“ од Група автори (2009)
Тој ги забрза чекорите и, кога го стигна, го фати Даниел за рака.
„Невестата на доселеникот“ од Стојан Христов (2010)