шутира (гл.) - со (предл.)

Ја тресеше, но таа сѐ уште му се смееше в лице. Ја трескаше, ја шутираше со ногата.
„Лек против меланхолија“ од Реј Бредбери (1994)