шутира (гл.) - по (предл.)

Од некаде изникна фудбалска топка и гардистите безгрижно ја шутираа по собранискиот тревник.
„Браќата на Александар“ од Константин Петровски (2013)