чека (гл.) - илјада (имн.)

Помина убавото лето, ме чекаат илјада работи, расправии, и што ли не.
„Бојан“ од Глигор Поповски (1973)