цица (гл.) - проѕирен (прид.)

(...) На барските столици со бела свила седат голи „магвампи“, и цицаат проѕирни, обоени сирупи низ алабастерските сламки.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)