цица (гл.) - мајчин (прид.)

Сосема е нормално, во еден период од развојот да се посака да се цицаат мајчините гради.
„МАРГИНА 22“ (1995)