цица (гл.) - омраза (имн.)

Ти си рамнодушност, твојот корен не цица омраза како нашиот корен.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)