цица (гл.) - музика (имн.)

Крај езерото ненаситно цицам музика од едно распалавено бранче Во ливадите над езерото Моцарт бере планински чај.
„Кревалка“ од Ристо Лазаров (2011)