цица (гл.) - млеко (имн.)

Ќе и легне под мевот и ќе и го цица млекото.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)