сака (гл.) - илјада (имн.)

Толе ги обиколи сите села по старо Мариово и насекаде бараше едно: — До вечера, до утре, сакам илјада души со оружје в рака да го нападеме мудурот и јузбашијата во Витолишча.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)