распраша (гл.) - селанец (имн.)

Ја уредија работата кога и како Толе „ќе никне" на сретсело, кога ќе бидат селаните собрани, а Митре ќе позадоцне со излегувањето: да не го распрашаат селаните и да разберат дека муљазимот си отиде, та и тие да се растурат.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)