распраша (гл.) - каков (зам.)

Ваљда отиде до Партија, да се распраша какви се во последно време односите на СФРЈ со Израел.
„Бед инглиш“ од Дарко Митревски (2008)