нема (гл.) - илјада (имн.)

- Можеби има илјади лјудје, ама нема илјади фурнаџии.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)