минува (гл.) - илјада (имн.)

Мислеше на својот Брат. ... Минуваше илјада деветстотини триесет и седмата.
„Белата долина“ од Симон Дракул (1962)