искористи (гл.) - онолку (прил.)

Чувај си ги овците таму каде што се и искористи онолку простор колку што ти треба.
„Црни овци“ од Катица Ќулавкова (2012)