искористи (гл.) - нивен (прид.)

И секој на свој начин сакаше да ја искористи нивната топлина.
„Жената на белогардеецот“ од Србо Ивановски (2001)
Владиката ја искористи нивната збунетост и додаде.
„Светилка за Ханука“ од Томислав Османли (2008)