искористи (гл.) - неискористен (прид.)

Доколку новороденото дете, поради здравствени причини е задржано за нега или лекување, а во меѓувреме мајката или таткото се вратиле на работа, нивното отсуство поради раѓање и родителство се прекинува, со тоа што тие имаат право да го искористат неискористениот дел од законски загарантираното отсуство.
„Обезвреднување на трудот - 2 Анализа на трудово-правната легислатива во периодот 2010-2014“ од Мартин Краљевски, Дејан Лутовски, Ивица Костовски (2015)