искористи (гл.) - наш (прид.)

Немам разбирање за сите, кои ја искористија нашата младост и храброст, нашиот елан, јунаштво и верба...
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)