искористи (гл.) - шанса (имн.)

Секретарот сакаше убаво да ја искористи шансата што се нуди само еднаш во кариерата.
„Тврдина од пепел“ од Луан Старова (2002)
Како, во тоа не повремено трускање ами постојано тресење, сме клумнале во сон без дно токму тогаш а не порано или подоцна, не знае ни Предо; кој ја искористил шансата да шмугне низ Битола како стаорец низ сирење.
„Синовски татковци“ од Димитар Солев (2006)
А тој - голем во своите очи, не ја искористил шансата и нејзината слабост, и останал сув.
„И ѓаволот чита пРада“ од Рада Петрушева (2013)