искористи (гл.) - чин (имн.)

Кога е тоа нужно нашиот сопствен живот нè подучува како да се искористи чинот на самоуништувањето за да се избегнат последиците на немоќта, на подреденоста на глупоста и на другите понижувања.
„Летот на Загорка Пеперутката“ од Србо Ивановски (2005)