искористи (гл.) - прилика (имн.)

Типична прикаска за транзиционите периоди... • Не можам да не ја искористам приликата со еден толку изверзиран соговорник на таа тема, и да не ве прашам: што мислите за тнр.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)
Душка ја искористи приликата кога другите беа на подиумот за игра, кога Томо ја допиваше чашата.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)