искористи (гл.) - можност (имн.)

Таа не брза раката да ја смазни нагоре зашто знае дека не очекував да ја искористи можноста.
„Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски (1992)
Кога направив пауза мислејќи дека цревата веќе нема да ми брмчат, тој искористи можност да се извини за да оди во тоалет.
„Чкртки“ од Румена Бужаровска (2007)
" "Судејќи според мојата Британика", со тон на задоволство рече господинот Гроздановски, кој на некој начин искористи можност да се пофали со својата Британика, "ова куче мене ме потсетува на грифон".
„Човекот во сина облека“ од Мето Јовановски (2011)