искористи (гл.) - таков (зам.)

Националните и пропагандните разлики се повлекоа и Комитетот во секој случај не ќе пропушти да го искористи таквото расположение на христијаните.
„Солунските атентати 1903“ од Крсте Битоски (2003)