искористи (гл.) - таа (зам.)

Имајќи шанса да ја искористам таа смрт, јас ќе се потрудам, за доброто на сите чувствителни кои го населуваат Небото, да го добијам Будиното совршенство, растопувајќи се во љубов и сочувство кон нив, и упатувајќи го сиот свој напор кон Единственото совршенство.”
„МАРГИНА бр. 35“ (1997)
Јас му велам: Претпостави ако застанев мирно, непријателот ќе ја искористеше таа пауза и можеше сè да се случи.
„Три жени во три слики“ од Ленче Милошевска (2000)
Мислиш дека беше во прашање љубомора а не стравување дека си посетил грд расадник на зарази, ми приговори тогаш можеби со право Катерина, и потоа само додаде: Мило, зар не се обиде самиот да ми докажеш дека сепак не успеала да те искористи таа ороспија?
„Летот на Загорка Пеперутката“ од Србо Ивановски (2005)
Поинаку се однесуваме кон луѓето кои ќе ни се приближат и премногу, и кои ќе ја искористат таа близина.
„Синот“ од Србо Ивановски (2006)