инсценира (гл.) - некој (зам.)

Но, и кај мене, како и кај познатиот австриски учен, постојано се случуваат непредвидени работи кога ќе треба да се инсценира некоја моја пиеса.
„Календар за годините што поминале“ од Трајче Кацаров (2012)