зборува (гл.) - додека (сврз.)

Штом Рони заврши со читањето, го прашав дали би дошол во Фектори и едноставно би седел во фотелја надвор од видикот на камерата, и би зборувал додека ние го снимаме Марио Монтез во филмот Харлот, и тој рече: “Добро”.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)
Недалеку во левата половина пасторот беше доволно близу до Дејв за да може да му зборува додека тој трчаше кон третата.
„МАРГИНА бр. 34“ (1996)
За тоа, како ги караше мајка им да не се смеат и да не зборуваат додека ручаат.
„Омраза - длабоко“ од Драгица Најческа (1998)
Тој ова го зборува додека мајка не проговорува ни збор.
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)
И кога се случуваше да застанеме за да се создаде колоната, тогаш го галев, му велев браво, стари, издржа и продолжи да издржуваш, немој да откажеш на нерамниот пат, фаќај ја кривината, лапни ја угорнината.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)