зборува (гл.) - два (бр.)

О'Брајан не рече ништо. Зборуваа два други гласа.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)