запраша (гл.) - смее (гл.)

„Како си?“ го запраша смеејќи се.
„Лек против меланхолија“ од Реј Бредбери (1994)