дава (гл.) - илјада (имн.)

Неговите му даваа илјада денари неделно.
„Знаеш ли да љубиш“ од Ивана Иванова Канго (2013)